Daniela Gogić

Securitas BH

Bilateral Meetings

  • Thursday 09:30 - 15:30
DescriptionSecuritas BH d.o.o. je najveća grupacija agencija za privatnu zaštitu lica i imovine u Bosni i Hercegovini. Imamo preko 4000 klijenata i 2000 zaposlenih koji čuvaju preko 6000 lokacija. Za sve vrste klijenata, pružamo kombinovanu zaštitu koja obuhvata: fizičku i tehničku zaštitu, dojavno-operativni centar, intervencijske timove, transport novca i vrijednosti, zaštita lica i sigurnosni inženjering.
Organization Type Participation in project
Project Worth/Investment interestsless than 2.5 mill €
CountryBosnia-Herzegovina
CitySarajevo, Bačići 3 Google map
Areas of Activities

Security